Privacy Verklaring

 

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens
Bezoekersadres:
Studio Cooliejoelie
Warmoesstraat 54
1791CS Den Burg

Postadres:
Studio Cooliejoelie
Zwaanstraat 11
1791CM Den Burg

 tel:0622950850

www.studiocooliejoelie.nl
info@studiocooliejoelie.nl      

KvKnr.: 71413499

 

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.studiocooliejoelie.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

 

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.studiocooliejoelie.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

 

Social Media buttons

De verschillende socialmediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze socialmediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Studio Cooliejoelie gebruikte socialmediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Studio Cooliejoelie (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy. 

 

Woocomerce
Om het voor jou
als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken om een dienst af te nemen, maakt Studio Cooliejoelie gebruik van Woocomerce. Op deze manier kun jij gemakkelijk een bestelling plaatsen en veilig betalen. Over het gebruik van cookies kun je de privacy policy van Woocomerce raadplegen.

 

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 

 

3. Social Media Kanalen

Studio Cooliejoelie maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Pinterest en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Studio Cooliejoelie gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze socialmediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de socialmediakanalen uitsluitsel bieden.

 

4. Privacy algemeen

Studio Cooliejoelie verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 

5. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

 

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven. 

 

Bestellen

Bij Studio Cooliejoelie kun je online een dienst of product kopen. Hiervoor worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres(sen), e-mailadres en eventueel jou aflever- en betaalgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen bij Woocomerce. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacy policy van Woocomerce uitsluitsel bieden.

 

Bestelling leveren

Voor je bestelling hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens. Met deze informatie kunnen wij het pakketje naar je toezenden en kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling. We laten het pakketje bezorgen door een bezorgdienst. Daarom hebben zij jouw gegevens ook nodig (anders komt het pakketje natuurlijk nooit aan). Ook hebben we jouw telefoonnummer. Mocht er iets aan de hand zijn met je bestelling, kunnen we op een gemakkelijke manier contact met je opnemen.

 

Betalen

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een online betaalservice. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrowser, je apparaat type en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigens niet. 

 

Nieuwsbrief

Je krijgt van Studio Cooliejoelie alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

 

Weggever

Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraagformulier.

 

 

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

 

Foto’s/video’s voor portfolio of social media

Tijdens een workshop maken wij graag foto’s om aan klanten te laten zien wat wij zoals doen. Wij bewaren deze foto’s voor ons portfolio. Wanneer jij hier bezwaar tegen hebt kun je dat aangeven. Sommige foto’s worden gebruikt voor onze website of voor social media. Op deze manier kan Studio Cooliejoelie haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen op onze website of op social media geplaatst wanneer jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

 

Kinderen

Gegevens van kinderen worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder deze toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken. Toch kunnen wij niet garanderen dat er geen kinderen een bestelling plaatsen om een product te kopen bij ons. Wanneer dit gebeurt en jij komt daar als ouder achter, neem dan contact met ons op.

 

6. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Studio Cooliejoelie een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

        De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en afleveradres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

        De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

        Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

        Voor het plaatsen van foto’s in ons online portfolio of op social media vragen wij toestemming.

        Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten en het toevoegen van foto’s aan ons porfolio hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

 

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en aflever- en betaalgegevens kan Studio Cooliejoelie haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Studio Cooliejoelie geen producten kan toezenden en kan zij geen dienst leveren. Wil je wel een bestelling plaatsen of een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 

7. Delen met anderen

Studio Cooliejoelie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Studio Cooliejoelie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat wij iemand inschakelen om ons bij te staan. In dat geval delen wij de benodigde gegevens. Studio Cooliejoelie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

8. Hoe lang we gegevens bewaren

Studio Cooliejoelie bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

­       De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

­       De foto’s in ons portfolio worden bewaard zolang als wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken.

­       Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het porfolio, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

­       Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd. 

 

9. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Studio Cooliejoelie heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@studiocooliejoelie.nl.

 

10. Beveiliging van gegevens

Studio Cooliejoelie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiocooliejoelie.nl.

 

11. klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.